Практически семинар по психологическо оценяване в юношеска възраст: обсесии и компулсии

Обща информация


Практически семинар по психологическо оценяване в юношеска възраст: обсесии и компулсии

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ 

Практическият семинар включва:

  1. Преглед на съдържанието и подходите за оценка на основните понятия: безпокойства, предъвкване на мисли, обсесии и компулсии; дефиниции на обсесивно-компулсивното разстройство в Петата ревизия на Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства на Американската психиатрична асоциация (DSM-5, 2013).
  2. Запознаване и работа с три международно утвърдени скали:
  • Падуански въпросник за обсесии и компулсии (PI; Sanavio, 1988) и по-късните ревизии: PI–R (van Oppen et al., 1995) и PI–WSUR (Burns et al., 1996).
  • Обсесивно-компулсивeн въпросник–кратка ревизирана версия (OCI-R; Foa et al., 2002).
  • Въпросник за безпокойства на Щатския университет на Пенсилвания (PSWQ, Meyer et al., 1990).

 PI (PI–R, PI–WSUR) и OCI-R са сред най-популярните и широко използвани скали за оценка на обсесиите и компулсиите както в клинични, така и в масови извадки, и данните за тях неизменно присъстват в съвременните обзори по проблема.

Практическият семинар включва:
(1) преглед на съдържанието и подходите за оценка на основните понятия: безпокойства, предъвкване на мисли, обсесии и компулсии; дефиниции на обсесивно-компул-сивното разстройство в Петата ревизия на Наръчника на Американската психиатрична асоциация (DSM-5, 2013);
(2) запознаване и работа с три международно утвърдени скали:
(а) Падуански въпросник за обсесии и компулсии (PI, Sa-navio, 1988) и по-късните ревизии: PI–R [van Oppen et al., 1995) и PI–WSUR (Burns et al., 1996).
(б) Обсесивно-компулсивeн въпросник–кратка ревизира-на версия (OCI-R, Foa et al., 2002).
(в) Въпросник за безпокойства на Щатския университет на Пенсилвания (PSWQ, Meyer et al., 1990).
PI (PI–R, PI–WSUR) и OCI-R, са сред най-популярните и ши-роко използвани скали за оценка на обсесиите и компул-сиите, както в клинични, така и в масови извадки, и данни-те за тях неизменно присъстват в съвременните обзори по проблема.