Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма

Обща информация


 

Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма

ГЛ. АС. Д-Р АНЕТА АТАНАСОВА 

Курс „Аутизъм - психологическа оценка и терапевтична програма“

Ръководител на курса: гл.ас.д-р Анета Атанасова

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за учебната 2017/ 2018 г.

 

Документите се приемат от 16 октомври до 10 декември 2017 г. в Ректората на Софийския университет,  бул. „Цар Освободител“ № 15, Южно крило, Деканат на Философския факултет, ет. 3, каб. 47 или на ел.адрес: npivanova@phls.uni-sofia.bg

 

Необходими документи:

1) молба със свободен текст до Декана на Философския факултет за включване в обучение в СДК „Аутизъм - психологическа оценка и терапевтична програма “;

2) копие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър);

3) точен адрес, имейл-адрес, телефон за обратна връзка с кандидата.

 

Курсът ще стартира на 13 януари 2018 г., събота, пет поредни съботи от 10.00 до 16.00 часа.

Повече може да видите на:

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/1880/Autism_A_Atanasova_CE.pdf