Дипломни работи 2011-2015

2011/2015

Елена Константинова Костадинова Сексуална култура и семейно планиране при младите роми в кв. Факултета
»Резюме
Доц.д-р Алексей Пампоров
Кристина – Паулина Джоунс Благотворителността в България – медийни образи и нагласи Доц.д-р Петя Кабакчиева
Фани Мирославова Младенова

Образът на сирийския бежанец: стереотипи и етническа омраза
(изследване в рамките на кв. Овча купел – гр.София)
»Резюме

Поф.д.с.н. Майя Грекова
Цветелина Валентинова Янкова
11565

 
Социални нагласи на употребата на синтетични наркотици сред младежите в София
Резюме»

 
Доц.д-р Алексей Пампоров
Биляна Асенова Иванова
 
Как се формира, поддържа и предава етническата идентичност.“Случаят“ Западни покрайнини
Резюме»

 
Проф.д.с.н. Майя Грекова
Кристина Климентова Чавдарова
 
Социално конструиране на всекидневието на българските деца
Резюме»

 
Гл.ас. д-р Елена Стойкова
Денислав Ненков Хаджиев
 
Как практикуващият мюсюлманин изгражда представата си за исляма в съвременния български контекст
Резюме»

 
Проф.д.с.н. Майя Грекова

Симона Борисова   Борисова 

Как се конструира и поддържа културната идентичност в България? (през примера на народните танци)
Резюме»

 
ас. Мила Минева
Катрин Бориславова Николова
 
Парите в българското семейство: модели на контрол и власт
Резюме»

 
Доц.д.с.н. Таня Чавдарова
Николай Владиславов Колев
 
Негативните социализиращи влияния на социалните мрежи в Интернет
Резюме»

 
Ас. Виржиния Вергова
Любомира Валентин Стоянова
 

Практически структури на учителския авторитет във всекидневното взаимодействие на едно училище(върху примера на 22 СОУ „Г.С.Раковски“)
Резюме»

Доц.д-р Милена Якивома
Мадлен Николаева Колева
 
Междуполови и междупоколенчески различия в нагласите по отношение на брак и семейство
Резюме»

 
Доц.д-р Калоян Харалампиев
Йолита Павлова Павлова
11524

 
Институционализацията на позицията на лекарите в България, разгледана чрез индивидуалната практика
Резюме»

 
Гл.ас.д-р Вероника Димитрова
Богомила Василева Вучкова
11552

 
Промени в нивата на раждаемост в България – поведенченски и ценностни измерения
Резюме»

 
Доц.д-р Калоян Харалампиев