Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за  прием на редовни и задочни докторантибългарски граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка  за учебната  2023/2024 г. - 

кандидатстване 01.09.2023 г. - 31.10.2023 г.

 

Проф. направление

Докторска програма

редовно

задочно

1

2.3. Философия

Философия на науката

1

 

2

Онтология

1

 

3

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието)

5

 

4

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата)

 

5

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на съзнанието)

 

6

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)

 

7

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

 

8

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)

 

9

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища)

 

1

10

Етика

1

 

11

Етика (Постмодерна етика)

 

12

Етика (Биоетика)

 

13

Логика

1

 

14

Логика (Приложна логика)

 

15

Логика (Логика в континенталната традиция)

 

16

Логика (Философска логика)

 

17

Естетика

1

 

18

Философия с преподаване на английски език

4

 

19

История на философията (Антична философия)

1

 

20

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

 

21

История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век)

1

 

22

История на философията (Нова философия – ХIX век)

1

 

23

История на философията (Съвременна философия)

1

 

24

История на философията (Източна философия)

1

 

25

Реторика (История на реториката)

1

1

26

Реторика (Съвременна реторика)

27

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

28

Реторика (Политическа реторика)  на български език

Реторика (Политическа реторика) на английски език

29

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

30

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Културология (Историческа антропология на България)

1

 

31

Културология (История на българската култура през ново и най-ново време. Социална и културна история на България)

1

 

32

Културология (История на средновековната култура)

1

 

33

Социология

4

1

34

3.2. Психология

Педагогическа психология

1

 

35

Консултативна психология

1

 

36

Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология)

1

 

37

Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология)

1

1

38

Социална психология

1

 

39

Социална психология (Джендърна психология и изследвания на пола)

 

40

Социална психология (Социалнопсихологически изследвания на медиите и медийното въздействие)

 

41

Обща психология (Психология на личността)

1

 

42

Психология на виртуалния свят и социалните мрежи на английски език

1

 

43

Психология на виртуалния свят и социалните мрежи на български език

 

44

Културна и диференциална психология на английски език

1

 

45

Културна и диференциална психология на български език

 

46

Психология на развитието в детска и юношеска възраст

2

1

47

Психология на здравето

2

 

48

3.3. Политически науки

Публична администрация

1

2

49

Политология

5

 

50

Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)

4

1

51

Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)

52

Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

53

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

54

Европеистика (Правни изследвания на ЕС)

55

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

56

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)

57

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси)

1

 

58

Книгознание, библиотекознание и библиография (Популярна култура)

 

59

Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките)

 

60

Книгознание, библиотекознание и библиография (Специални библиотечни колекции)

 

1

61

Информационно-търсещи системи

1

 

 

 

Общо:

52

9