Мария Евгениева Коцева

Доктор по 2.3. Философия (Етика. Социални изследвания на пола)
Публична защита на 19 април 2013 г.

• тема: Телевизионна рекламна репрезентация на жените в България и Италия в контекста на борбата на ЕС с джендър стереотипите

• научен ръководител: проф.д-р Недялка Видева