Вяра Тодорова Генова

Доктор по 2.3. Философия (Реторика - Джендър реторика)
Публична защита на 26 април 2013 г.

• тема: Ораторското изкуство на жените-депутати в България. Роля и функции на джендър реториката в Народното събрание (2001-2011 г.)

• научен ръководител: доц.д.ф.н. Иванка Мавродиева