Араб Кенуш

Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
Публична защита на 10 юни 2013 г.

• тема: Хегелианското завръщане към варварството на рефлексията през призмата на Викианското въобразяване на властта

• научен ръководител: проф. д-р Александър Гънгов