Дарин Димов Дросев

Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
Публична защита на 27 юни 2013 г.

• тема: Хетерономия и безкрайност във философията на Емануел Левинас

• научен ръководител: проф. д-р Александър Гънгов