Христо Желязков Христов

Доктор по 2.3. Философия (Съвременна философия)
Публична защита на 24 юни 2013 г.

• тема: Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Стилиян Йотов