Щони Райчев Кокудев

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Средновековна култура - култура на Византия)
Публична защита на 25 юни 2013 г.

• тема: Евхаристия и католичност на Църквата. Константинопол и Рим - дебатът от ХІІІ век.

• научен ръководител: