Кирил Василев Василев

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите)
Публична защита на 27 юни 2013 г.

• тема: Отвъд теизма и атеизма. Религията в постметафизична перспектива.

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Владимир Градев