Нели Стоянова Стоева

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Приложно културолознание)
Публична защита на 04 октомври 2013 г.

• тема: Информационно осигуряване на политиките за култура. Институции и механизми.

• научен ръководител: