Боян Венциславов Захариев

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)
Публична защита на 05 юни 2013 г.

• тема: География на социалната дезорганизация (локални социални мрежи в няколко български градове)

• научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Грекова