Момчил Емилов Христов

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)
Публична защита на 16 декември 2013 г.

• тема: Биополитическо конструиране на градското пространство. Изобретяване и усвояване на биополитически техники от индустриалния градски център до социалистическия хабит.

• научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Грекова