Ивелина Петрова Георгиева

Доктор по 3.2. Психология (Социална психология)
Публична защита на 07 юни 2013 г.

• тема: Личност, престъпно поведение и жизнени стратегии

• научен ръководител: проф. д.пс.н. Сава Джонев