Камелия Дончева Ханчева

Доктор по 3.2. Психология (Възрастова и педагогическа психология)
Публична защита на 01 октомври 2013 г.

• тема: Защитни механизми и стратегии за справяне на родителите и адаптивно функциониране на детето

• научен ръководител: