Лора Огнянова Топурова

Доктор по 3.2. Психология (Икономическа психология)
Публична защита на 16 декември 2013 г.

• тема: Атитюдът като детерминант на взаимодействието между рекламата и бранда: психологическо изследване

• научен ръководител: