Петя Атанасова Благоева

Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
Публична защита на 29 март 2013 г.

• тема: Оценка и управление на конфликти на интереси в публичната администрация

• научен ръководител: