Антон Вельов Панчев

Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
Публична защита на 08 юли 2013 г.

• тема: Албанският фактор в контекста на проблемите на сигурността на Балканите

• научен ръководител: проф. д.п.н. Татяна Дронзина