Искрен Пламенов Иванов

Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
Публична защита на 16 октомври 2013 г.

• тема: Заплахите на глобалния тероризъм и външната политика на САЩ след 9/11/2001

• научен ръководител: доц. д-р Любов Минчева