Поли Руменова Муканова

Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография. История на книгата)
Публична защита на 12 юни 2013 г.

• тема: Четенето и читателите в българското общество (1878-1944): Институцията библиотека

• научен ръководител: проф. д.р Красимира Даскалова