Силвия Свиленова Станчева

Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография - междусекторни ресурси: библиотеки - музеи - архиви)
Публична защита на 25 юли 2013 г.

• тема: Символни места на паметта в процеса на изграждане на българска национална идентичност: ролята на историческите музеи

• научен ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова