Йоана Петрова Павлова

Доктор по 2.3. Философия (Етика - Социални изследвания на пола)
Публична защита на 09 май 2014 г.

• тема: Мястото на жените в брака

• научен ръководител: проф. д-р Недялка Видева