Поля Станчева Търколева

Доктор по 2.3. Философия (Съвременна философия)
Публична защита на 28 май 2014 г.

• тема: Гастон Башлар и психоаналитичната традиция

• научен ръководител: проф. д-р Димитър Денков