Борис Руменов Панков

Доктор по 2.3. Философия (Съвременна философия)
Публична защита на 13 ноември 2014 г.

• тема: Дума и понятие: Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Александър Кънев