Петър Иванов Наков

Доктор по 2.3. Философия (Етика)
Публична защита на 28 октомври 2014 г.

• тема: Етични проблеми в края на живота. Проблемът с евтаназията и асистираното самоубийство

• научен ръководител: проф. д-р Силвия Минева