Петър Христов Горанов

Доктор по 2.3. Философия (Етика)
Публична защита на 30 октомври 2014 г.

• тема: Микрологични аспекти на субекта в една етика на желанието. Естетизации и микро-идеологизации

• научен ръководител: