Вероника Евстатиева Келбечева

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите)
Публична защита на 10 април 2014 г.

• тема: Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Владимир Градев