Десислава Красимирова Гайдарова

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите)
Публична защита на 11 април 2014 г.

• тема: Апофатичният дискурс и предефиниране полето на съвременната философия (Жак Дерида - Люк Марион върху апофатиката)

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Владимир Градев