Вероника Симеонова Димитрова

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)
Публична защита на 14 юли 2014 г.

• тема: Към социалното конструиране на тялото на гражданина: здравето, болестта и хигиената през междувоенния период в София

• научен ръководител: доц. д-р Милена Якимова