Ваня Савова Александрова

Доктор по 3.2. Психолохия (Клинична психология)
Публична защита на 02 април 2014 г.

• тема: Заместващо майчинство и привързаност

• научен ръководител: проф. д.пд.н. Ваня Матанова