Елиза Александрова Иванова

Доктор по 3.2. Психология (Психология на здравето)
Публична защита на 16 април 2014 г.

• тема: Взаимовръзки между интернет зависимости, кеберхондрията и благополучие

• научен ръководител: доц. д.пс.н. Соня Карабельова