Ивелина Веселинова Дудренова

Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология - Клинична психология)
Публична защита на 26 май 2014 г.

• тема: Особености на психичното и социалното функциониране на деца от аутистичния спектър

• научен ръководител: проф. д.пс.н. Ваня Матанова