Матана Летчароенсомбат

Доктор по 3.2. Психология (Психология на дейността)
Публична защита на 27 юни 2014 г.

• тема: Разрешаване на конфликти и психологическо развитие на ума чрез ориентацията на будисткия монах

• научен ръководител: