Александър Методиев Политов

Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
Публична защита на 28 май 2014 г.

• тема: Външната политика на ЕС в условията на нов световен ред: между конструктивисткия мултилатерализъм и структурния реализъм (1989-2013)

• научен ръководител: доц. д.с.н. Огнян Минчев