Валентина Милчова Миткова

Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография - история на книгата)
Публична защита на 29 май 2014 г.

• тема: Авторство и канон в българската книжнина (1878-1944). Жените авторки.

• научен ръководител: проф. д.р Красимира Даскалова