Петя Николаева Толева

Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография)
Публична защита на 20 май 2014 г.

• тема: Управление и оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда

• научен ръководител: проф. д-р Александър Димчев