Анета Дончева Дончева

Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография)
Публична защита на 10 септември 2014 г.

• тема: Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика

• научен ръководител: проф. д.изк. Симеон Недков