Ели Драганова Попова

Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи)
Публична защита на 11 ноември 2014 г.

• тема: Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Оля Харизанова