Основи на психоаналитичната практика с възрастни и деца

Обща информация


Курсът се организира съвместно с Асоциация "Анимус"

В съдържанието на програмата са включени два базисни компонента: въвеждане на теоретична рамка и предоставяне на възможност за практическа работа. Поставя се акцент върху усвояването на практическото разбиране на човешкото поведение. 

 • Програмата запознава с основите на психоаналитичната психотерапия. Въвежда принципни схващания, с които работи психоаналитичната парадигма: несъзнавани процеси, вътрешни конфликти, трансфер, контратрансфер, съпротиви, защити и др. Дава базисни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, за разбиране и оценка на вътрешната динамика и личностовата организация при пациента и за изграждане на формулировка на случай. 
 • Програмата въвежда етапите в детското развитие и развитието на възрастните през призмата на психоаналитичната парадигма. Въз основа на възрастовата специфика на пациента се разглеждат особеностите на психоаналитичната техника, която е насочена към: терапевтична работа/консултиране за възрастни пациенти, деца, родители, семейства. 

Програмата е структурирана в теоретична и клинична част

Основни курсове, включени в програмата: 

 • Психоаналитичната техника и рамка
 • Взаимоотношения в терапевтичния процес
 • Развитие и психопатология
 • Неопсихоаналитични теории за развитието на възрастните
 • Загуба, скръб и траур в развитието
 • Формиране на символи и символизация
 • Интерпретиране на сънища
 • Аналитичната техника на работа с деца и с родители
 • Аналитична психотерапия при юноши
 • ​Суицидни рискове и кризи при деца и юноши
 • Приложение на психоаналитичния метод
 • Участие в поредица от психоаналитични семинари във Фондация "Асоциация Анимус"

Програмата може да бъде видоизменена и допълнена. 

В рамките на протичане на програмата специализантите ще участват в клиничната работа на Центъра за възстановяване, консултиране и психотерапия. По време на задължителния стаж към програмата те ще имат възможност да поемат случаи за консултация и психотерапия. Ще бъде предоставена групова супервизия за работа по случай, както и участие в групи за клинично обсъждане на работата с пациенти. Клиничният стаж е насочен към подпомагане на специализантите преди всичко да наблюдават клиничната ситуация, да я обсъждат и интерпретират с помощта на психоаналитичните инструменти и да разбират функционирането на психиката. Програмата се провежда от преподаватели от Софийски университет "Св. К. Охридски", преподаватели от Фондация "Асоциация Анимус", психоаналитици и детски психотерапевти от Англия, Франция и Холандия. 

Следдипломната квалификация е предназначена за лица, завършили бакалавърска и магистърска степен по психология, клинична психология, клинична социална работа, социални дейности, медицина и др. 

Програмата е двугодишна (4 семестъра), редовна форма на обучение. Основните ù цели и задачи са: 

 • Въвеждане на базисни теоретични знания по психоаналитична психотерапия.
 • Осигуряване на възможност за практикуване на психоаналитична психотерапия под супервизия. 
 • Осигуряване на основни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, разбиране и организация на работата с пациента и изграждане на формулировка по случай, на възможности за обсъждане и интерпретация, психоаналитична практика и психотерапия. 
 • Включване във всички редовни клинични семинари на Фондация "Асоциация Анимус". 
 • Даване на възможност за допълнително участие в интензивни клинико-теоретични семинари с опитни психоаналитици и детски психотерапевти от Англия, Франция и Холандия. 

Срок за подаване на документи за академичната година: от 1 август до 30 септември.

Мария Енева
Радостина Белчева 
Фондация "Асоциация Анимус" 
София 1000, ул "Екзарх Йосиф" № 85 
тел: 02983 5305, 02983 5205 
animus@animusassociation.org