Атестационна комисия

Състав на Атестационната комисия на Философски факултет с мандат м. октомври 2019 - м. октомври 2023 г.

Име и академична длъжност

Позиция

Специалност

1.

доц. д-р Калоян Харалампиев,

Председател

Социология

2.

доц. д-р Людмила Андреева,

Заместник-председател

Психология

3.

Доц.д-р Анета Дончева

Член

БИН

4. Доц.д-р Елена Калфова Член Публична администрация

5.

Доц.д-р Нели Стефанова

Член

катедра  Реторика

6.

Гл.ас.д-р Вихър Георгиев

Член

Европеистика

7.

Гл.ас.д-р Галина Гончарова

Член

Културология

 

Гл. ас. д-р Милен Любенов – асоцииран член, политология.

Атестационната комисия е избрана с решение на Общото събрание на Философски факултет от 18.10.2019 г.