Представители на ФФ в ОС на СУ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ - ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СУ

ХАБИЛИТИРАНИ

 • проф. д.ф.н. Александър Кънев
 • проф. д.ф.н. Стилиян Йотов
 • доц. д-р Васил Видински
 • доц. д-р ТодорТодоров
 • проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева
 • доц. д.н. Цветанка Панчева
 • проф. д-р Красимира Даскалова
 • доц. д-р Иван Колев
 • проф. д-р Веселин Дафов
 • доц. д-р Стоян Асенов
 • проф. д.пс.н. Ваня Матанова
 • проф. д.пс.н. Снежана Илиева
 • доц. д-р Николай Димитров
 • проф. д.пс.н. Соня Карабельова
 • проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
 • доц. д-р Людмила Андреева
 • проф. д.н. Иван Кабаков
 • доц. д-р Даниела Колева
 • доц. д-р Георги Вълчев
 • доц. д-р Валентина Георгиева
 • доц. д.н. Калоян Симеонов
 • проф. д-р Мария Стойчева
 • доц. д.п.н. Мирела Велева
 • проф. д-р Александър Гънгов
 • доц. д-р Валентина Кънева
 • доц. д-р Огнян Касабов
 • доц. д-р Светослав Малинов
 • доц. д-р Румяна Коларова
 • доц. д-р Даниел Смилов
 • доц. д.п.н. Милена Стефанова
 • доц. д-р Албена Танева
 • доц. д-р Татяна Томова
 • проф. д-р Боян Знеполски
 • проф. д.с.н. Таня Чавдарова
 • доц. д-р Герасим Петрински

 

НЕХАБИЛИТИРАНИ

 • Гл.ас.д-р Вяра Калфина
 • Гл.ас.д-р Дарин Дросев
 • Гл.ас.д-р Ружа Смилова
 • Гл.ас.д-р Димитър Божков
 • Гл.ас.д-р Деница Хинкова