Стефан Стефанов Петров

Доктор по 2.3. Философия (Руска Философия)
Публична защита на 26 януари 2015 г.

• тема: Проблемът за името в руската философска традиция. С.Булгаков и А.Лосев

• научен ръководител: проф.д-р Хараламби Паницидис