Мирослав Йорданов Бачев

Доктор по 2.3. Философия (Философия на религията)
Публична защита на 07 април 2015 г.

• тема: Категорията "свещено" във философията на религията след Имануел Кант: Рудолф Ото

• научен ръководител: доц. д-р Владимир Теохаров