Иглика Иванова Касабова

Доктор по 2.3. Философия (Реторика)
Публична защита на 22 април 2015 г.

• тема: Реторически техники за убеждаване в медийната среда (от телевизионните предавания до социалните мрежи)

• научен ръководител: проф. д.ф.н Иванка Мавродиева