Дарина Йорданова Стоименова

Доктор по 2.3. Философия (Теория на познанието)
Публична защита на 30 април 2015 г.

• тема: Нормативността в познавателния процес

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева