Александър Барух Лазаров

Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
Публична защита на 05 май 2015 г.

• тема: Дигиталният свят - конструкция и реалност

• научен ръководител: проф. д-р Александър Гънгов