Виниций Емилов Петров

Доктор по 2.3. Философия (Теория на познанието)
Публична защита на 19 май 2015 г.

• тема: Познание и практика. Опит за приложна епистемология

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева