Мартина Стоилова Минева-Николова

Доктор по 2.3. Философия (Въведение във философията)
Публична защита на 15 юни 2015 г.

• тема: Витгенщайн и проблематизирането на философията. Граници и перспективи.

• научен ръководител: проф. д-р Райчо Пожарлиев