Петър Василев Вълков

Доктор по 3.2. Психология (Клинична психология)
Публична защита на 30 януари 2015 г.

• тема: Личностни детерминанти и роля на семейната среда за формиране на зависимости към психоактивни вещества

• научен ръководител: